drupal 8

0 Komentarze

Pierwsze spotkanie z Drupal 8

Nowa wersja Drupala przyniesie ze sobą wiele zmian oraz nowych funkcjonalności wbudowanych już w standardową wersję drupala. Poprawi się przede wszystkim implementacja  HTML5 i CSS3 oraz responsive web design.

Twórcy dążą w ten sposób do rozpowszechnienia Drupala na szerszą skalę.